menu x
menu x

Author Archives: Ana Đorović

Upoznajte Google pretraživač

Upoznajte Google internet pretraživač

Google (Gugl) pretraživač najpoznatiji je i najbolji internet pretraživač na svetu. Najbolji zato što sa velikom preciznošću prikazuje rezultate pretrage. Ova preciznost je rezultat…
Continue reading
Sadržaj kao strategija SEO optimizacije

Sadržaj sajta kao strategija SEO optimizacije

Jedan od najvažnijih parametara SEO optimizacije jeste sadržaj sajta. Sadržaj je, kao što je već pomenuto, razlog dolaska posetilaca na web sajt. Ljudi…
Continue reading
Šta je dobro da znate o MLM – Multi level marketingu?

Šta je dobro da znate o MLM – Multilevel marketingu?

MLM je skraćenica na engleskom za multilevel marketing i označava marketinški i prodajni program u kome učesnici (saradnici, distributeri) pribavljaju pravo da prodaju…
Continue reading
Upravljanje odnosima sa klijentima (Customer relationship marketing-CRM)

Upravljanje odnosima sa klijentima (Customer relationship marketing-CRM)

CRM, odnosno upravljanje odnosa sa klijentima je usklađivanje poslovnih strategija, organizacione strukture i kulture preduzeća, informacija o klijentima i informatičke tehnologije sa ciljem…
Continue reading