Primena RPK koncepta za izbor ključnih reči

Primena RPK koncepta za izbor ključnih reči

R - Relevantnost ključne reči P - Popularnost ključne reči K – Konkurentnost ključne reči Osnovni kriterijumi za izbor ključnih reči su: 1.…
Continue reading
Sadržaj kao strategija SEO optimizacije

Sadržaj sajta kao strategija SEO optimizacije

Jedan od najvažnijih parametara SEO optimizacije jeste sadržaj sajta. Sadržaj je, kao što je već pomenuto, razlog dolaska posetilaca na web sajt. Ljudi…
Continue reading
PAWNFAB tehnika prodaje

PAWNFAB tehnika prodaje

PAWNFAB je tehnika prodaje, koja je dobila naziv od prvih slova 7 reči na engleskom, koje označavaju pojedine faze ove tehnike i proističu…
Continue reading
Linkovi (backlinks) kao strategija SEO optimizacije sajta

Linkovi (backlinks) kao strategija SEO optimizacije sajta

Skoro 75% vrednosti sajta po modernoj teoriji optimizaciji čine dolazni ili back linkovi.  Back link naziva se još i dolazni link, incoming link, inbound…
Continue reading
Kako povećati broj linkova ka web sajtu? 5 dobrih ideja

Kako povećati broj linkova ka web sajtu? 5 dobrih ideja

Najbolji način za povećanje broja dolaznih linkova je putem kreiranja kvalitetnog sadržaja na sajtu. Npr. besplatan softver, zanimljiv sadržaj, onlajn strip, besplatna knjiga, besplatni…
Continue reading
Savremena tehnika prodaje – AIDA

Savremena tehnika prodaje – AIDA

AIDA metod je razvijen 1898. godine i od tada neprestano obezbeđuje uspešnost u prodaji. Evo kako da vaša sledeća prodajna prezentacija bude još…
Continue reading
Šta je dobro da znate o MLM – Multi level marketingu?

Šta je dobro da znate o MLM – Multilevel marketingu?

MLM je skraćenica na engleskom za multilevel marketing i označava marketinški i prodajni program u kome učesnici (saradnici, distributeri) pribavljaju pravo da prodaju…
Continue reading
Upravljanje odnosima sa klijentima (Customer relationship marketing-CRM)

Upravljanje odnosima sa klijentima (Customer relationship marketing-CRM)

CRM, odnosno upravljanje odnosa sa klijentima je usklađivanje poslovnih strategija, organizacione strukture i kulture preduzeća, informacija o klijentima i informatičke tehnologije sa ciljem…
Continue reading
Kako napraviti lojalnog kupca? 1. deo

Kako napraviti lojalnog kupca? 1. deo

Lojalnost kupca prema prodavcu je pojava koja se može opisati kao njegovo opredjeljenje da stalno ili najčešće kupuje od istog prodavca proizvod koji…
Continue reading