Ključne reči – osnova procesa SEO optimizacije

No Comments

Danas je postalo normalno da kada ljudi žele da pronađu nešto što ih zanima (proizvod, usluga, tema…) ukucavaju određene reči, fraze, izraze u polje za pretragu.

Ključna reč ili fraza podrazumeva svaku reč u upitu za pretragu na određenom pretraživaču.

Popularnost ključne reči razlikuje se u zavisnosti od pretraživača, regiona ili jezika. Često je sezonskog karaktera. Na primer, broj pretraga za Paulo Koeljo će se povećati kad se objavi njegova nova knjiga. Mnogi alati danas nam mogu pomoći da utvrdimo popularnost određenih ključnih reči ili fraza. Ti alati pokazuju nam broj pretraga za određenu ključnu reč u toku određenog vremenskog perioda, npr. mesec ili godinu dana. Taj broj u stvari govori o popularnosti ključne reči.

Popularnost ključne reči može da se posmatra kao jedan vid tražnje za tržište koje predstavlja ključni izraz.

 

Web sajt-stranica

PONUDA

 

Google pretraživač

TRŽIŠTE

 

Korisnik interneta

TRAŽNJA

Tabela- Pretraživač – mesto susreta ponude i tražnje

 

Znači, imamo ponudu koju predstavlja određeni web sajt, Google pretraživač koji je u stvari  tržište, tj. posrednik između web sajta i korisnika interneta (osobe koja ukucava neki pojam u polje za pretragu). Ako se poslužimo jezikom marketinga, pronaći profitabilnu tržišnu nišu znači saznati koje su to popularne ključne reči koje korisnici ukucavaju u Google pretraživač.

Znači,  pronašli smo profitabilnu nišu ako veliki broj korisnika interneta koristi određeni ključni izraz za pretraživanje. Ako je broj rezultata pretrage za neku ključnu frazu veoma mali, to može da znači da konkretna niša nije profitabilna i da je većina ljudi nezainteresovana.

Kada se pronađu odgovarajuće ključne reči, onda se može veoma lako kreirati web strana koja će ciljati korisnike koji upotrebljavaju te ključne reči.

Kad korisnik traži informacije na pretraživaču, pretraživač pokazuje listu web stranica. Ako imamo web sajt, cilj treba da nam bude da se nađemo na vrhu liste pretraživača za ciljane ključne reči.

Jedno od glavnih pitanja SEO optimizacije jeste gde se upotrebljavaju ključne reči na web sajtu.

Izbor ključne reči i njihova upotreba na određenim stranama web sajta čini osnovu optimzacije sajta za pretraživače.

 

Title Tag (naslov web strane) kao važan element SEO optimizacije

Title tag jedan je od najvažnijih tagova jedne web stranice, a pogotovo je važan sa stanovišta SEO optimizacije. Title tag je oznaka koja se koristi za naslov web stranice. Google robot koristi title tag kao glavni izvor za određivanje teme jedne web stranice. Google Robot istražuje naslov, a reči koje su upotrebljene u njemu se zatim tumače kao tema web stranice. Tekst iz title taga  pojavljuje se na stranama sa rezultatima pretraživanja kao link na koji korisnik interneta treba da klikne da bi posetio web stranicu.

Title tag – Naslov web stranice

Kad roboti krenu da pretražuju sajt, najpre nailaze na title tag, čitaju ga i zatim istražuju sajt, kao i ključne reči koje se koriste na drugim mestima na sajtu da bi utvrdili koliko taj naslov odgovara sadržaju sajta.

Najbolji title tag jeste onaj koji:

  • sadrži ciljane ključne reči,
  • podstiče razvoj brenda,
  • sažet je,
  • privlači pažnju.

Title tag ostavlja prvi utisak o jednoj web stranici. Može da privuče posetioca ili da ga odbije i da on odabere drugi rezultat pretraživanja.

Osnovna pravila za pisanje Title taga

1. Najbolja optimizacija za Google pretraživač podrazumeva da dužina title taga treba da bude između 48 i 60 karaktera (računajući razmak između reči). Ako title tag ima više od 60 karaktera, Google će ga iseći u svojim rezultatima pretrage i informacija u naslovu ostaće nedorečena.

2. Preporuka je da se ključne reči koriste na samom početku title taga (što više levo) ako je ikako moguće jer to uveliko povećava njihovu efikasnost.

3. Treba se fokusirati na 1 do 2 ključne reči u jednom title tagu.

4. Svaka strana web sajta treba da ima jedinstveni title tag.

5. Vrlo je važno napraviti opisne naslove koji na najbolji mogući način opisuju određenu web stranicu.

6. Treba koristiti najvažnije i najrelevantnije ključne reči koje ste izabrali za konkretnu web stranicu. Da budu popularne, ali i u vezi sa temom stranice.

Description tag ili opis strane – najvažnija stvar za ulazak na vaš sajt

Description tag je sažeti opis sadržaja web stranice. To je marketinški deo web stranice. Može da se posmatra kao kratka tekstualna reklama koja treba da privuče posetioca na web stranicu.

Description ili opisni tag

Ovaj tag je  potrebno imati, ali treba voditi računa da se u ovom tagu ne nalazi više od 320 karaktera. Idealan broj karaktera je od 130 – 290 karaktera (750 – 1750 px). To je otprilike dovoljno mesta za 2-3 opisne rečenice. Više od toga će verovatno biti isečeno u rezultatima pretrage. Ne treba preterivati sa opisom. Preterivanje u description tag-u može nekad dovesti da nas pretraživači počnu smatrati za spamerski sajt, a nekad nas mogu i izbrisati iz svog indeksa.

Svaka stranica na web sajtu treba da sarži svoj jedinstven meta tag opis.

Tekst u description tagu treba da se razlikuje od teksta u title tagu. Treba da se razlikuje i od teksta u prvom pasusu na stranici. Treba da bude jedinstven, podsticajan tekst, sličan onome koji se koristi u reklamama.

U description tagu treba koristiti ciljane ključne reči, međutim, ključne reči koje se ovde upotrebe ne utiču na poziciju sajta na pretraživačima, već opisuju korisnicima pretraživača sadržaj web strane.

Često se kaže da je description tag zbog marketinške poruke koju treba da sadrži u sebi ključni za odluku korisnika interneta, da li će posetiti ili ne web sajt. Najbolje je da ga sami sastavimo, kako robot prilikom indeksiranja sajta ne bi pokupio neki drugi sadržaj sa sajta koji neće biti privlačan.

Preporuka je da se description tag radi u kombinaciji copywriting tehnike i ključnih reči koje korisnici interneta ukucavaju. Međutim, zapamtite, 99% uspeha description taga zavisi od marketinško – prodajne poruke. Ključna reč je važna, ali se ništa neće desiti ni ako je izostavimo.

Ostali važni tagovi u SEO procesu

Keywords Tag

Keywords tag predstavlja seriju ključnih reči ili fraza koje se nalaze na sajtu. Ovde se mogu staviti sve specifične fraze koje reprezentuju jedan web sajt, ali ih treba uskladiti tako da to budu i reči koje bi neko ukucao u pretraživac ukoliko želi da pronađe informacije koje sadrži sajt.

Keywords tag – Tag ključnih reči

Vrlo je bitna stvar da se ovde ne stavljaju reči koje se ne nalaze na web strani. To znači da smisaono treba prilagoditi sadržaj web strane tako da sadrži fraze koje bi neko ukucao u pretraživač ukoliko traži ono što mi nudimo. Najbolje je staviti se na mesto korisnika: Šta biste vi ukucali da nađete ono što vaš sajt nudi? Upravo te fraze treba da postoje u keywords tagu.

Preporučljivo je da u ovom tagu ne bude više od 250 karaktera ili 8 ključnih reči. Ovi tagovi iz dana u dan sve više gube vrednost i značaj u SEO optimizaciji web sajtova i nije nikakva šteta ne implementirati ih. Ne škodi da se koristi, nećemo zbog izostavljanja dobiti nikakav negativan poen, ali nećemo ni napredovati na Google pretraživaču, u smislu poboljšanja pozicije.

UPDATE:
Upotreba keyword tags više nema nikakvu SEO vrednost. I dalje neki webmasteri koriste keyword tags, ali oni su zaista nepotrebni i Google ih ignoriše.

Headings tagovi: naslov i podnaslovi na web strani

Heading tagovi označavaju hijerarhiju naslova na strani. Postoji 6 nivoa, odnosno 6 tagova za naslove: h1, h2, h3, h4, h5, h6 i oni su poređani po važnosti. To znači da prvi naslov vašeg članka mora uvek imati h1 tag.

H1 – H6 tagovi

Ove oznake su bitne kad robot pretraživača istražuje sajt. Ključne reči treba da se pojavljuju u H1 naslovima i H2-H6 podnaslovima. Mnogi SEO stručnjaci smatraju da naslovi i podnaslovi imaju veći značaj od običnog teksta, pošto su uglavnom krupniji, istaknutiji i upečatljiviji. Zato su odlični za upotrebu ključnih reči. Naslov i podnaslovi na strani (Headings) po mogućnosti treba da budu slični naslovu strane (Title), odnosno temi web stranice, ali nikako ne treba da budu isti. Google pretraživač prezire isti ili kopiran sadržaj i nije blagonaklon prema title tagu i headings tagovima koji izgledaju isto.

Headings tagovi se mogu dobro iskoristiti za optimizaciju budući da je tekstove za sajt bolje pisati sa što više podnaslova, nabrajanja i varijacija, nego samo u jednom paragrafu i jednolično. Za razliku od štampanih medija, čitanje preko računara je većini ljudi zamorno, a podnaslovi su sjajan način da ljudi koji mahom skroluju tekst sa što manje napora i vremena pročitaju tekst.

Alt tagovi ili atributi

Ukoliko web stranica sadrži ilustracije ili fotografije, nezaobilazan meta tag je ALT tag. ALT tag pretraživačima bliže opisuje sadržaj fotografije. Alt tag ili atribut je kratak tekstualni opis slike ili grafičkog elementa na web sajtu.

Alt atribut

Većina posetilaca sajta ne vidi alt tagove, ali Google robot pretraživača ih vide i zato su alt tagovi odlično mesto na kome mogu da se upotrebe ključne reči koje su važne za utvrđivanje teme web sajta kao i za povećanje prepoznatljivosti sajta po tim ključnim rečima. Da bi se maksimalno iskoristili, alt tagovi (atributi) treba da ukratko opisuju sliku ili element koji zamenjuju. Pojedini SEO stručnjaci smatraju da je ukratko 5 do 10 reči, a drugi do 125 karaktera. Najbolje je da alt atributi sadrže između 50 i 125 karaktera i da se koriste samo reči koje su neophodne da se opiše slika.

Alt tagovi treba da se koriste za svaku sliku koja postoji na web sajtu.

Anchor tag ili linkovani tekst

Anchor tekst ili linkovani tekst predstavlja tekst unutar linka. Linkovani tekst je bitan za SEO optimizaciju. Kad Gugl robot čita tekst za hipervezu na web sajtu, on vidi hiperveze koje su umetnute u taj tekst. Te hiperveze saopštavaju robotu pretraživača o čemu govori sajt ili šta je tema tog sajta. Ako se tekst za hipervezu koristi pravilno u kombinaciji sa ključnim rečima, on može da poboljša poziciju na pretraživačima. Link može da vodi do drugih strana u okviru sajta ili do drugih web sajtova relevantnih za sadržaj našeg web sajta. Kaže se da je link kraljica procesa SEO optimizacije i da po poslednjim promenama u Google algoritmu čini 75% vrednosti sajta.

Anchor tag

Dejana Spasojević, edukativni menadžer – diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka, ali se brzo nakon toga okrenula PR-u i internet marketingu kao omiljenim oblastima. Radeći kao direktor i saradnik za izradu i prodaju sajtova u firmi za računarsko programiranje “Leader Innovation doo”, Dejana se upoznala sa najpoznatijom platformom za izradu sajtova WordPress i svim prednostima internet marketinga. Svoja znanja je godinama usavršavala pohađajući kurseve internet marketinga i SEO optimizacije, a svoje veštine svakodnevno primenjuje u praksi.

Više sa našeg bloga