Ljubica Mandic

Ljubica Mandić

Diplomirala je i stekla zvanje Mastera na Filozofskom fakultetu (odsek Anglistika – engleski jezik) u Novom Sadu. Većinu svog radnog iskustva stekla je kao predavač engleskog jezika u školama stranih jezika, radeći sa širokim spektrom polaznicima, različitih po godištu, znanju i interesovanju. Bavi se i kopirajtom i prevođenjem. Takođe radi i na poboljšavanju nivoa ostalih jezika kojima se služi: nemački, francuski i italijanski, kao i na svom znanju iz optimizacije veb-sajtova.

Utisci klijenata