Milica Kis

Milica Kiš

Diplomirala i stekla zvanje Master filolog – anglista na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (odsek Anglistika, Engleski jezik i književnost). Ima više od deset godina iskustva u prevođenju i adaptaciji televizijskih serija, dokumentarnih programa i filmova, kao i dugogodišnje iskustvo u prevođenju novinskih tekstova i radu sa press, TV i web clipping materijalom. U želji za drugačijom primenom lingvističkih znanja i sticanjem novih veština, započela je usavršavanje u oblasti optimizacije veb-sajtova. Služi se italijanskim i francuskim jezikom.

Utisci klijenata